Disclaimer

Gebruikersvoorwaarden van deze website

Bij bezoek aan deze website, verklaart iedere gebruiker automatisch dat Kanters Special Products BV (hierna Kanters) en haar dochterondernemingen op geen enkele manier aansprakelijk gesteld kunnen worden aangaande gebruik van informatie en ander materiaal afkomstig van deze website. In geen enkele situatie zal Kanters verantwoordelijk zijn voor schade door gebruik van gepubliceerd materiaal. Publicaties door Kanters worden als correct beschouwd ten tijde van plaatsing. Door wijziging in omstandigheden en/of tijd kan de gegeven informatie minder betrouwbaar worden. Kanters neemt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om bij Kanters te verifiëren welke producten in welk land toegestaan/te verkrijgen zijn. De gemaakte claims van de producten zijn niet in alle landen goedgekeurd.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Kanters gebruikt of verveelvoudigd worden. Voor verzoeken en andere informatie kunt U zich wenden tot:

Kanters
De Stater 32
5737 RV Lieshout
Tel. +31 (0) 499-425 600
Fax +31 (0) 499-425 610