Verminder hittestress bij varkens met Aeroforte

Verminder hittestress bij varkens met Aeroforte

Hittestress is een groot probleem in de varkenshouderij. Varkens zweten niet en hebben relatief kleine longen. Gecombineerd met een hoge mate van isolerend lichaamsvet, maakt dit ze vatbaar voor hittestress: een aandoening waarbij de interne temperatuur tot een schadelijk niveau stijgt. Om hun temperatuur te verlagen, verhogen varkens hun ademhalingssnelheid, verminderen ze hun voeropname en verhogen ze hun wateropname. Dit kan diarree en in ernstige gevallen de dood als gevolg hebben. Bovendien verlaagt hittestress de vruchtbaarheid en ziekteresistentie.

Om dieren te helpen omgaan met hoge omgevingstemperaturen, heeft Kanters Aeroforte ontwikkeld: een vloeibaar supplement met etherische oliën ter ondersteuning van de luchtwegen. Deze etherische oliën bevatten componenten met antibacteriële, antivirale en ontstekingsremmende effecten, die leiden tot afbraak van slijm in de luchtwegen en onderdrukking van hoest. Deze effecten leiden tot een verkoelend gevoel en een vrijere ademhaling.

Proefopstelling

In 2021 voerde Kanters twee proeven uit in samenwerking met Serket, een technologiebedrijf dat hun A.I. model verder wil ontwikkelen met behulp van cameravisie om landbouwactiviteiten in realtime te verbeteren.

In 3 afdelingen op een commerciële vleesvarkenshouderij werd het gedrag van de varkens in 2 hokken geobserveerd door een onderzoeker van Kanters. Elke afdeling kreeg een andere behandeling: Aeroforte continu in het drinkwater, Aeroforte twee keer per dag 20 minuten verneveld en geen behandeling (als controle).

Geobserveerde gedragingen waren Eten, Drinken, Liggen en Bewegen. Liggen werd opgesplitst in lateraal, half-lateraal en sternaal. Ook werd genoteerd of de varkens op het geroosterde deel of op het vaste deel van de vloer lagen.

Resultaten en discussie

Eerste proef

Onderstaande tabel laat zien welk percentage varkens per dag bepaald gedrag vertoonde in de verschillende behandelgroepen gedurende de gehele testperiode:

GedragingenDrinkwaterVernevelenControle
Liggen (%)73,676,475,0
- lateraal (%)33,635,637,2
- half-lateraal (%)14,515,713,8
- sternaal (%)25,625,124,0
- op roosters (%)61,460,065,8
Eten (%)7,06,26,2
Drinken (%)2,82,72,6
Bewegen (%)10,78,09,6

Eten werd meer vertoond in de Drinkwatergroep dan in de Controlegroep (P = 0,03), en bewegen kwam vaker voor in de Drinkwatergroep dan beide andere groepen (P < 0,05). Wanneer dieren hittestress ervaren, verminderen ze hun voeropname (Pearce et al., 2013) en algehele activiteit (Collin et al., 2001) omdat dit hun warmteproductie zal verminderen (Close and Mount, 1978). Een groter aantal waarnemingen van Eten en Bewegen komen overeen met de theorie dat deze varkens minder hittestress ervaren.

Het aandeel lateraal liggende varkens was lager in de Drinkwatergroep vergeleken met de Controlegroep (P = 0,05), en het percentage varkens dat op de roosters lag was lager in beide behandelgroepen vergeleken met de Controlegroep (P < 0,01). Bij hoge omgevingstemperaturen brengen varkens meer tijd liggend door (Blackshaw en Blackshaw, 1994), vooral in de laterale positie (d.w.z. op hun zij) en op de roostervloer (Aarnink et al., 2001; Huyn et al., 2005 ). De waarnemingen van deze proef wijzen erop dat de varkens die met één van de Aeroforte-behandelingen werden behandeld, minder last hadden van hoge temperaturen.

Tweede proef

GedragingenDrinkwaterVernevelenControle
Liggen (%)78,576,979,9
- lateraal (%)39,235,643,4
- half-lateraal (%)13,614,414,8
- sternaal (%)25,726,921,8
- op roosters (%)64,958,263,0
Eten (%)6,67,77,0
Drinken (%)1,00,91,3
Bewegen (%)3,64,22,9

Varkens in de Vernevel-groep vertoonden minder Liggen dan de Controlegroep (P = 0,048). Varkens in de Controlegroep Bewogen minder vergeleken met beide Aeroforte-behandelingsgroepen (P < 0,02) en werden vaker Drinkend gezien dan beide behandelingsgroepen (P < 0,01). Deze gedragspatronen van de Controlegroep passen bij de theorie dat zij meer hittestress zouden ervaren (Blackshaw en Blackshaw, 1994; Collin et al., 2001).

Lateraal liggen en Sternaal liggen verschilden tussen alle drie de afdelingen (P < 0,05) – wat aangeeft dat de Controlegroep de meeste hittestress ervoer – net als Liggen op de roostervloer (P < 0,04) – wat erop zou duiden dat de Drinkwatergroep de meeste hittestress ervoer. Varkens liggen echter liever tegen een muur, of vervangend object, in het algemeen (Blackshaw, 1980), en het grootste deel van de muurruimte was verbonden met de roostervloer, waardoor het mogelijk was dat de varkens gewoon liever tegen de muur lagen en onverschillig waren betreft het type vloer.

Conclusie

Deze resultaten laten zien dat Aeroforte een verkoelend effect heeft op varkens, wat zichtbaar is in hun gedrag.

Serket

Tegelijkertijd werden de zes hokken geobserveerd door camera’s en een A.I. model van Serket. Zij vonden vergelijkbare gedragstrends als onze menselijke waarnemer, met de hoogste correlatie tussen temperatuur en liggen. Over de gehele periode had hun algoritme een nauwkeurigheidspercentage van 90-95% voor het identificeren van Eten en Drinken, en 80-85% voor Bewegen. Het monitoringsysteem kon hittestress detecteren met een nauwkeurigheid van 80-90%, wat bijdroeg aan een verbeterd dierenwelzijn op de boerderij.

Meer weten over de technologie van Serket? Bezoek hun website https://www.serket-tech.com/

References:

Aarnink, A. J., Schrama, J. W., Verheijen, R. J., & Stefanowska, J. (2001). Pen fouling in pig houses affected by temperature. In Livestock Environment VI, Proceedings of the 6th International Symposium 2001 (p. 180). American Society of Agricultural and Biological Engineers.

Blackshaw, J.K. (1980). “Environmental effects on lying behaviour and the use of trough space in weaned pigs.” Applied Animal Ethology 7(1), 281-286

Blackshaw, J. K., & Blackshaw, A. W. (1994). Shade-seeking and lying behaviour in pigs of mixed sex and age, with access to outside pens. Applied Animal Behaviour Science39(3-4), 249-257.

Close, W. H., & Mount, L. E. (1978). The effects of plane of nutrition and environmental temperature on the energy metabolism of the growing pig: 1. Heat loss and critical temperature. British Journal of Nutrition40(3), 413-421.

 Huynh, T. T. T., Aarnink, A. J. A., Gerrits, W. J. J., Heetkamp, M. J. H., Canh, T. T., Spoolder, H. A. M., … & Verstegen, M. W. A. (2005). Thermal behaviour of growing pigs in response to high temperature and humidity. Applied animal behaviour science91(1-2), 1-16.

Kaczmarek, S. A., Bochenek, M., Samuelsson, A. C., & Rutkowski, A. (2015). Effects of glyceryl polyethylene glycol ricinoleate on nutrient utilisation and performance of broiler chickens. Archives of animal nutrition, 69(4), 285-296.

Pearce, S. C., Gabler, N. K., Ross, J. W., Escobar, J., Patience, J. F., Rhoads, R. P., & Baumgard, L. H. (2013). The effects of heat stress and plane of nutrition on metabolism in growing pigs. Journal of animal science91(5), 2108-2118.

Deel dit item

Meer lezen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang altijd als eerste de nieuwste onderzoeken en tips.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.