Privacyvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden van deze website

Kanters Special Products B.V.
Gevestigd aan:
De Stater 32
5737 RV Lieshout

Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://kanters.nl/
De Stater 32
5737 RV Lieshout
Nederland +31 (0) 499-425 600

KVK nummer: 17076311

Onze contactpersoon voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is te bereiken via info@kanters.nl.

Kanters Special Products B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat:

 • u gebruik maakt van de diensten van Kanters Special Products B.V.,
 • en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kanters Special Products B.V. verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Faxnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Adresgegevens
 • IP adres
 • Sector
 • Subsector
 • Koopgeschiedenis
 • UBN nummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kanters.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Kanters Special Products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Kanters Special Products B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bestellen
 • Marketing
 • Informeren
 • Solliciteren

 

3.A. Bestellen

 • Afhandelen van bestellingen (producten en diensten)
 • Bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren


Afhandelen van bestellingen

Als u een bestelling plaatst bij Kanters Special Products B.V., dan hebben wij uw gegevens nodig om uw bestelling af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam en adres om uw bestelling te leveren. Uw telefoonnummer en e-mailadres worden opgeslagen om u -indien nodig- te benaderen en om u te informeren over de afhandeling van uw bestelling.

3.B. Marketing

 • Verzenden van onze email nieuwsbrief
 • Mailen ten behoeve om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klanttevredenheidsonderzoek
 • Marketing analyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te voorzien over onze producten en diensten


Nieuwsbrief

Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en uw e-mailadres op om u te kunnen voorzien van de nieuwsbrief. Om de kwaliteit van onze nieuwsbrief en onze online diensten te testen, verzenden wij één of twee keer per jaar een kwaliteitsonderzoek onder alle nieuwsbrief-ontvangers. Gegevens over de sector waarin u werkzaam bent bewaren wij zodat wij de juiste mailing naar de juiste personen kunnen sturen.

Analytics

De website van Kanters Special Products B.V. verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt.

3.C. Informeren

 • Informeren over onze producten en diensten
 • Verzenden van huishoudelijke mededelingen


Verzoek tot contact

Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam en postcode gebruiken wij om u te koppelen aan de juiste contactpersoon binnen ons bedrijf. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen.

3.D. Solliciteren

 • Verwerken van sollicitatiebrieven en C.V.’s


Afhandeling sollicitaties

Als wij sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen ontvangen, dan zullen wij zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Gegevens uit sollicitatiebrieven en C.V.’s worden uitsluitend gebruikt om de sollicitant te beoordelen en eventueel uit te nodigen voor sollicitatiegesprekken. Sollicitatiebrieven en C.V.’s van personen die niet door de eerste selectie komen, worden meteen uit onze database verwijderd. De sollicitatiebrieven en C.V.’s van sollicitanten die door ons worden uitgenodigd voor een gesprek worden binnen twee maanden nadat de sollicitatieprocedure ten einde is verwijderd uit onze database.

Kanters Special Products B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kanters Special Products B.V.) tussen zit. Kanters Special Products B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • MailChimp
 • Exact Globe

Kanters Special Products B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Bestellen > conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst
Marketing > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment
Nieuwsbrief* > tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief
Informeren > tot maximaal 2 jaar na laatste contactmoment

Bij einde dienstverband of bij een afgerond sollicitatietraject, welk traject niet heeft geleid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst, worden door Verwerkingsverantwoordelijke binnen 1 maand de volgende gegevens verwijderd:

 • Persoonsgegevens van naasten;
 • Curriculum Vitae en gegevens gevolgde opleidingen;
 • Persoonsgegevens die zijn gepubliceerd op de website van Verwerkingsverantwoordelijke.
 • Persoonsgegevens (naam, adres, gegevens partner, namen kinderen, foto gezin, hobby’s Betrokkene) die met toestemming beschikbaar zijn gesteld voor online doeleinden.

*Bijzondere marketingactiviteit

Cookies, of vergelijkbare technieken

Kanters Special Products B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Kanters Special Products B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van Kanters Special Products B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Kanters Special Products B.V. heeft hier geen invloed op.

Kanters Special Products B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Kanters Special Products B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kanters Special Products B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kanters.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kanters Special Products B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kanters Special Products B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze contactpersoon AVG via info@kanters.nl.