Rundvee

Minder antibiotica bij koeien

Sinds 2009 is er in Nederland een kanteling geweest met betrekking tot antibioticagebruik in de veehouderij. Door de wetsverandering is in 2020 ten opzichte van 2009 het antibioticagebruik in de vleeskalverhouderij 55% en in de melkveehouderij 43% gedaald. Kanters biedt verschillende alternatieven voor antibiotica.

koe kanters water
Uitdaging

Preventief sturen op gezondheid is belangrijk

Weerstand, hygiëne en stalklimaat zijn van invloed op de gezondheid van dieren. Koeien moeten continu presteren waarbij een goede gezondheid essentieel is. Bij suboptimale omstandigheden kan er een verhoogde infectiedruk ontstaan waardoor virussen en bacteriën een kans krijgen en antibiotica nodig zijn. Vanwege de kans op antibioticaresistentie is het belangrijk om het gebruik van antibiotica te voorkomen en preventief te werken. Hoe kun je dit doen en welke alternatieven zijn er?

Hoe herken je het

Antibioticagebruik loopt vaak ongemerkt op

Houd je je antibioticagebruik op je bedrijf iedere week bij? Blijft het bij af een toe een koe of kalf dat behandeld moet worden of worden het er iedere jaar wat meer? Het is belangrijk om het gebruik en de reden van antibioticagebruik goed te registreren en dit regelmatig te bespreken met je dierenarts. Check daarbij ook regelmatig de waterleidingen, vuil kan hier ophopen en bacteriën kunnen zich makkelijk via de waterleiding verspreiden.

Oorzaak/gevolg

Een verhoogde ziektedruk leidt tot een hoger antibioticagebruik

Vervuilde waterleidingen kunnen zorgen voor smaakverandering van het water, dieren gaan minder drinken en krijgen bacteriën binnen via het drinkwater. Daarnaast kan een hoge bezettingsgraad, vieze en krappe ligboxen in combinatie met stress voor een lagere weerstand zorgen dat bacteriën de kans krijgen de koe ziek te maken.

De gevolgen van antibioticagebruik zijn naast wachttijd op de melk, ook een verminderde productie of groei en meer arbeid. De kosten lopen sterk uiteen per bedrijf, maar zijn al snel meer dan €100 per koe per jaar. Op tijd ingrijpen is belangrijk om erger te voorkomen.

Oplossing

Een preventieve aanpak werkt!

Door goed te kijken waarom antibiotica nodig is, kan het probleem bij de bron worden aangepakt. Wij zijn gespecialiseerd in waterhygiëne, mineralen management, conservering van het rantsoen, darm-, uier-, en klauwgezondheid en energiebalans bij de koe. Hierbij is “voorkomen beter dan genezen” het uitgangspunt. Dit is de oplossing voor antibioticareductie voor ieder bedrijf. 

Voor iedere veehouder een passende oplossing

Onze producten zijn uitvoerig getest en hebben zich bewezen in de praktijk. Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op.
Productoplossingen voor jouw uitdagingen

De oplossing voor antibioticareductie bij koeien

Bij Kanters vind je voor iedere diersoort en stalomgeving producten om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.