Rundvee

Voerconservering belangrijk voor een goede balans

Door de inzet van organische zuren zal de voortijdige fermentatie van nutriënten worden tegengegaan en zal het voer zijn voedingswaarde blijven behouden. Daarnaast blijft de smakelijkheid van het rantsoen gelijk en zal het rantsoen fris blijven door het voorkomen van broei.

Kanters, nutriforte, koeien
Uitdaging

Broei voorkomen is belangrijk voor de smakelijkheid van het rantsoen

Door hoge temperaturen in de stal in de zomer en in de voerkuil krijgen bacteriën, gisten en schimmels de kans om zich te vermeerderen. Dat zorgt voor broei in de voeding van koeien. De smaak van het voer verandert, waardoor de koeien minder willen eten. Daarnaast zorgt de gisting van het voer voor een verlies van nutriënten. Koeien krijgen te weinig voedingsstoffen binnen en zullen daardoor 1-3 liter melk minder produceren dan met koud voer.

Hoe herken je het

Hoe herken je broei in voeding koeien?

‘s Ochtends kun je broei makkelijk herkennen doordat er stoom van het voer af komt. Wat je niet kunt zien, is dat de voedingswaarde afneemt. Je kunt ook een thermometer gebruiken om warmte te meten. Er zijn vaak besmette hotspots in de kuil die met ander voer in de voermengwagen worden gemengd zodat de gisten en schimmels nog eens worden verspreid. Tijdens warme periodes zie je hierdoor vaak een afname van de voeropname van de koeien.

Oorzaak/gevolg

Broei komt voor in iedere kuil

Broei kan verschillende oorzaken hebben. Door een slechte opslag kunnen er hotspots ontstaan onder het zeil. Daarnaast zijn kuilen met een hoog droge stof percentage gevoelig voor broei. Zodra geopend, worden bacteriën, gisten en schimmels geactiveerd door zuurstof. Ook kan één keer per dag voeren ervoor zorgen dat het voer te lang ligt en er broei ontstaat.

Het gevolg van broei is een lagere voeropname bij de koeien omdat het voer niet lekker smaakt en ruikt. Ook gaat de voedingswaarde omlaag waardoor de koeien te weinig nutriënten binnenkrijgen. Dit gaat ten koste van de melkgift en kost dus geld. Dit kan oplopen tot 250 euro per koe per jaar. Dat is veel geld en het is dus heel belangrijk om dat te voorkomen!

Oplossing

Aanzuren van het rantsoen is de oplossing

Door het rantsoen aan te zuren rem je de bacteriën, gisten en schimmels af en zorg je ervoor dat het voer zijn voederwaarde behoudt.

Kanters heeft hiervoor Nutripreserve. Dit is een organisch zurenmengsel dat via de mengvoerwagen of direct gemakkelijk aan de koeien gegeven kan worden. Het voer wordt er smakelijker van en de dieren zullen graag hun voer eten met een hoge voederwaarde.

Rundvee - Balans - Bij Oplossing-min

Referenties

"Dankzij Aqua-clean van Kanters geef ik mijn dieren Hygiënisch schoon water. Hierdoor stijgt de wateropnamen wat de diergezondheid bevordert”
Klaas Timmer
Vleeskuikenhouder (110.000 vleeskuikens) te Meerkerk

Oplossingen op maat voor jou als rundveehouder

We komen graag langs om samen met jou te bepalen welke producten en techniek voor jouw dieren de oplossing zijn. Voor elke diersoort, leeftijd en stalomgeving heeft Kanters een geschikte oplossing. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Producten voor jouw uitdagingen

Oplossingen voor een smakelijk rantsoen

Bij Kanters vind je voor iedere diersoort en stalomgeving producten om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.