Rundvee

Een optimale voerkwaliteit zorgt voor een goede voeding voor de koe

Hoe kun je de kwaliteit van veevoeders behouden door bewaar- en voederverliezen te voorkomen? Of het nu gaat om ruwvoer, grondstoffen of bijproducten, met Nutripreserve wordt de voerkwaliteit voor een langere periode gewaarborgd. Dit leidt tot minder voerverliezen, betere technische resultaten en een gezondere veestapel.

Kanters, nutriforte, koeien, nutripreserve
Uitdaging

Broei in het rantsoen van koeien

Broei is de snelle toename van de rantsoentemperatuur (van minimaal 4 graden), door de groei van microben in het voer. Dit treedt op wanneer ongewenste micro-organismen zich ontwikkelen onder invloed van zuurstof. Dit leidt tot een toename van de pH in het kuilvoer en daarom worden de micro-organismen niet langer geremd, wat meer bederf veroorzaakt. De belangrijkste reden voor broei is de omzetting van suiker in kooldioxide, organische zuren en water.

Hoe herken je het

Hoe herken je broei in het rantsoen

Broei is in de ochtend te herkennen door dampend voer voor het voerhek. Dit zijn de micro-organismen die warmte produceren waarmee de voederwaarde afneemt. Ook kun je broei eenvoudig meten met een thermometer. Vaak zitten er in de kuil hotspots die in de voermengwagen vermengd worden met het overige voer. In warme periodes zie je dat de voeropname van de koeien afneemt. Ook dit kan een teken zijn van broei.

Oorzaak/gevolg

Een slechte conservering van het voer leidt tot broei wat ten koste gaat van de voederwaarde en melkproductie

Broei kan veroorzaakt worden door een slechte opslag van het voer, maar ook door het te vroeg voeren van een kuil, waardoor deze nog instabiel is. Het uitkuilmanagement moet aangepast worden om dit te voorkomen. Ook een te hoog droge stof percentage kan zorgen voor broei net als een slechte conservering.

De gevolgen van broei zijn een lagere voeropname door verminderde smaak van het rantsoen. Ook zien we een verlies aan voedingswaarde waardoor extra voer moet worden gekocht. De kosten lopen al snel op tot meer dan €250,- per koe per jaar. Hierbij zijn de kosten voor gemiste melk en verminderde weerstand nog niet inbegrepen.

Oplossing

Koud, fris en smakelijk voer met Nutripreserve broeiremmers

Organische zuren in Nutripreserve remmen de ontwikkeling van micro-organismen in het voer. Dit gaat de voortijdige fermentatie van nutriënten tegen waardoor het voer zijn voedingswaarde behoudt. Daarnaast blijft het rantsoen smakelijk en fris door het voorkomen van broei. Hierdoor nemen de koeien meer voer op. Dit resulteert in een gezondere veestapel en stimuleert de melkproductie.

Broeiremmen met deze prijzen? Jazeker!

Willem van der Wielen verteld: ‘Ik liet me ook meeslepen in het negatief sentiment dat de onvoorspelbare zurenmarkt veroorzaakt. Maar blijf niet ‘in dat sentiment’ hangen en start met rekenen. Dat heb ik ook gedaan. ‘Break even’ is die hoeveelheid melk die je meer moet melken – t.o.v. zonder broeiremmer- om de kosten terug te verdienen. De cijfers spreken voor zich en we weten dat we allemaal wel eens een grotere dip in de melkproductie per koe per dag hebben gehad dan 350gr melk’.  

Omdat elk bedrijf uniek is, hebben we een handige rekentool gemaakt. Daarin kun je specifiek voor jouw bedrijf uitrekenen of het loont om een broeiremmer in te zetten. Uit onze metingen – bij meerdere rantsoenen – is gebleken dat boven een buitentemperatuur van 20˚C de rantsoenen opwarmen. Boven 25˚C is er sowieso een verlies van melkgifte en bij 1L melk vasthouden, levert broeiremmen €0,34 cent netto per koe per dag op!

Uitstekende resultaten uit onderzoek met HAS Den Bosch

Onderzoek naar de economische voordelen toont aan dat structurele inzet van Nutripreserve zelfs in de winter bijna 1 liter melk per koe per dag extra oplevert.
Productoplossingen voor jouw uitdagingen

De oplossing voor minder broei in het voer van koeien

Bij Kanters vind je voor iedere diersoort en stalomgeving producten om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.