Varkens

Minder antibiotica bij varkens

Sinds 2009 is er in Nederland een kanteling geweest met betrekking tot antibiotica gebruik in de veehouderij. Door de wetsverandering is antibioticagebruik in de varkenshouderij sinds 2009 met ruim 58% gedaald. De agrarische ondernemer moet daarom op zoek naar alternatieven om zijn dieren gezond houden.

Uitdaging

Een goede vertering is belangrijk voor gezonde varkens

Het gebruik van antibiotica op een varkensbedrijf is ongewenst. De relatie tussen de bezettingsdichtheid en de gezondheid kan een rechtstreeks gevolg zijn van een verhoogde infectiedruk door intensief contact tussen de dieren. Virussen en infectie verspreiden snel door de stal. Ook kan verhoogde stress, een verminderde weerstand en een slecht klimaat zorgen voor extra antibioticagebruik. Doordat er veel te doen is, is er niet altijd tijd om ieder varken aandacht te geven.

Hoe herken je het

Antibiotica gebruik loopt vaak ongemerkt op

Houd je je antibioticagebruik op je bedrijf iedere week bij? Blijft het bij af een toe een varken dat behandeld moet worden of worden het er iedere ronde wat meer? Het is belangrijk om het gebruik en de reden van antibiotica gebruik goed te registreren en dit regelmatig te bespreken met je dierenarts. Check daarbij ook regelmatig de waterleidingen, vuil kan hier ophopen en bacteriën kunnen zich makkelijk via de waterleiding verspreiden.

Oorzaak/gevolg

Een verhoogde ziektedruk leidt tot een hogere antibioticagebruik

Vervuilde waterleidingen kunnen zorgen voor smaakverandering van het water. Je varkens gaan minder drinken en krijgen bacteriën binnen via het drinkwater. Als ze door stress ook nog eens een verhoogde pH in de maag hebben, werkt de natuurlijke barrière niet goed meer. Bacteriën dringen door naar de darmen en zorgen daar voor ontstekingen.

Deze bacteriën in de bloedbaan zorgen voor zwakke dieren, diarree, slappe biggen en uiteindelijk tot antibioticagebruik. Doordat de bacteriën zich via de mest verspreiden worden de andere varkens in de stal ook ziek. Op tijd ingrijpen is belangrijk om erger te voorkomen.

Oplossing

Aangezuurd, schoon drinkwater voorkomt zieke dieren

Kanters heeft een drinkwatersupplementen ontwikkeld voor schoon drinkwater en organische zuren mengsels aangevuld met mineralen. Onze gebufferde en ongebufferde organische zuren mengsels zorgen voor een goede zuurtegraad in de maag en dus een goede vertering. Dit verhoogt de weerstand van het varken waardoor ze niet ziek worden. Dit is de oplossing voor antibioticareductie voor ieder bedrijf.

Oplossingen op maat voor jou als varkenshouder

We komen graag langs om samen met jou te bepalen welk organisch zurenmengsel jij voor jouw varkens kunt gebruiken om de uitval te verlagen. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Productoplossingen voor uw uitdagingen

De oplossing voor antibiotica reductie

Kanters heeft voor iedere diersoort en stalomgeving producten ontwikkeld om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.