Varkens

Organische zuren doden Salmonella af

Salmonella is een bacterie die zich in de darmen nestelt en behoort tot de familie van de enterobacteriën. Een planmatige aanpak op het bedrijf is van belang bij salmonella problemen. De schade als gevolg van verhoogde voederconversie, sterfte, groeivertraging, medicijn- en dierenartskosten en extra arbeid zijn groot.

Salmonella varkens kanters
Uitdaging

Een goede hygiëne is belangrijk voor gezonde varkens

Sinds de invoering van de hygiëneverordening van de EU per 1 januari 2006 is de varkenshouder verantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van zijn product. Dit houdt in dat een varkenshouder aansprakelijk kan worden gesteld indien consumenten aantoonbaar schade ondervinden (salmonellose krijgen) van zijn producten. De varkenshouder zal moeten kunnen aantonen dat al het mogelijke is gedaan om schade te voorkomen. Daarnaast zorgt een Salmonella besmetting voor minder opbrengsten bij het slachthuis.

Hoe herken je het

Hoe herken je Salmonella problemen in de stal

Salmonellose bij varkens verloopt in bijna altijd zonder klinische verschijnselen.. Varkens kunnen lusteloosheid zijn, kruipen op elkaar, hebben minder eetlust, dunne mest en kunnen plotseling sterven. Meestal begint dit bij de zwaarste varkens. De infectie kan zich naar andere afdelingen en jongere dieren verspreiden. Klinische verschijnselen kunnen echter ook bij gespeende biggen of zeugen optreden. Varkens zonder verschijnselen lopen achter in groei maar vallen niet op, dit is een grote kostenpost.

Oorzaak/gevolg

Een verhoogde Salmonella druk leidt tot een slechte groei

Besmetting met salmonella treedt op door contact met salmonella besmette dieren of materialen, met name mest en via neus/neus contact. Echter, ook ongedierte zoals vliegen, vogels en bezoekers kunnen salmonella een bedrijf binnen brengen. Via de mest van besmette varkens verspreidt de ziekte door de stal.

Schade in klinische gevallen treedt op door hogere voederconversie, sterfte, groeivertraging, de kosten van medicijnen en andere behandelingen en de extra arbeid. Daarnaast kunnen mensen ook besmet raken door Salmonella. Bij een te hoge besmettingsgraad grijpt het slachthuis in. Je moet dan aantonen dat je een Salmonella bestrijdingsplan hebt.

Oplossing
Facebook Salmonella

Kanters heeft het Salmonella preventie plan

Door middel van de Kanters Salmonella Checklist bepaal je samen met ons en je dierenarts hoe de salmonella infectie je bedrijf binnengekomen is.

Dit kan zijn via de aankoop van dieren, via het drinkwater, via het voer of via de omgeving

Verwijder eventuele voedselresten, stof, vuil en mest uit de stal. Bestrijd ongedierte zoals ratten, muizen en vliegen. Om versleping te voorkomen zorg je voor schoon en ontsmet schoeisel en schone bedrijfskleding in de verschillende stallen.

Met Aqua-clean reinig je de drinkwaterleidingen grondig. Aqua-clean heeft een lange en krachtige werking die de biofilm in de waterleiding verwijdert.

De vierde stap bestaat uit het goed reinigen van de stal. Met MultiFoam Alkaline week je de stal in en verwijder je het grove vuil en vet. Hierna moet de stal gedesinfecteerd worden met een desinfectiemiddel.

Tijdens de vijfde en laatste stap voeg je organische zuren toe aan het drinkwater. Deze zorgen voor een verlaging van de pH-waarde wat de groei van bacteriën helpt te verminderen.

Oplossingen op maat voor jou als varkenshouder

We komen graag langs om samen met jou een plan van aanpak voor jouw varkens te maken om Salmonella onder controle te houden. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Productoplossingen voor uw uitdagingen

De oplossing voor het verlagen van de Salmonella besmetting

Kanters heeft voor iedere diersoort en stalomgeving producten ontwikkeld om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.