Varkens

Minder uitval bij varkens

De belangrijkste redenen voor uitval zijn kreupelheid, luchtwegaandoeningen, staartbijten en achterblijvers in de groei. Daarnaast is er een relatie tussen de gezondheid van dieren en de bezettingsdichtheid. Door contact ontstaat een verhoogde infectiedruk en een kans dat ziektes verspreiden. Je wilt jouw percentage uitval natuurlijk zo laag mogelijk houden. Kanters helpt je daarbij.

Varkens - Uitval - Bij Uitdaging-min
Uitdaging

Een lage uitval geeft meer werkplezier

Hoe verlaag je de uitval op je varkensbedrijf? De relatie tussen uitval en gezondheid kan een rechtstreeks gevolg zijn van een verhoogde infectiedruk door intensief contact tussen de dieren. Bacteriën en virussen verspreiden zich snel door de stal. Ook kan verhoogde stress, een verminderde weerstand en een slecht klimaat zorgen voor extra uitval. Doordat er veel te doen is, is er niet altijd tijd om ieder varken aandacht te geven. Hoe ga je daar mee om?

Hoe herken je het

Uitval loopt vaak ongemerkt op

Houd je je uitval op je bedrijf iedere week bij? Blijft het bij af een toe een varken dat uitvalt of worden het er iedere ronde wat meer? Het is belangrijk om de uitval en de reden van uitval goed te registreren en dit regelmatig te bespreken met je dierenarts. Check daarbij ook regelmatig je waterleidingen. Vuil en bacteriën kunnen zich hier namelijk ophopen en bacteriën kunnen zich makkelijk via de waterleiding verspreiden door je bedrijf.

Oorzaak/gevolg

Een verhoogde ziektedruk leidt tot een hogere uitval

Vervuilde waterleidingen kunnen zorgen voor smaakverandering van het water. De dieren gaan minder drinken en krijgen bacteriën binnen via het drinkwater. Als ze door stress ook nog eens een verhoogde pH in de maag hebben, werkt de natuurlijke barrière niet goed meer. Bacteriën dringen door naar de darmen en zorgen daar voor ontstekingen. 

Deze bacteriën in de bloedbaan zorgen voor zwakke dieren, diarree, slappe biggen en uiteindelijk tot uitval. Doordat de bacteriën zich via de mest verspreiden worden de andere varkens in de stal ook ziek. Dit kan snel zorgen voor hoge uitval of voor veel afkeur in de slachterij. 

Oplossing

Aangezuurd, schoon drinkwater voorkomt uitval

Kanters heeft oplossingen ontwikkeld voor schoon drinkwater zoals organische zurenmengsels aangevuld met mineralen. Onze gebufferde en ongebufferde organische zurenmengsels zorgen voor een goede zuurtegraad in de maag en dus een goede vertering. Dit verhoogt de weerstand van het varken waardoor ze niet ziek worden. Dit is de oplossing voor antibioticareductie en het verlagen van uitval.

Varkens-Uitval-BijOplossing

Oplossingen op maat voor jou als varkenshouder

We komen graag langs om samen met jou te bepalen welk organisch zurenmengsel jij voor jouw varkens kunt gebruiken om de uitval te verlagen. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Productoplossingen voor uw uitdagingen

De oplossing voor een verlaagde uitval ​

Kanters heeft voor iedere diersoort en stalomgeving producten ontwikkeld om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.