Varkens

Verhoogde groei bij varkens

De gemiddelde groei van vleesvarkens in Nederland is 810 gram per dier per dag in 2017. De drie belangrijkste punten zijn de kwaliteit van de vleesbiggen, externe en interne biosecurity en voersamenstelling. De genetische potentie van het varken moet optimaal benut worden om deze groeicijfers te kunnen halen.

Uitdaging

Een goede vertering is belangrijk voor gezonde varkens

Een optimale groei bereiken met je vleesvarkens is een mooie uitdaging. Een goede hygiëne is een belangrijke succesfactor op bedrijven die richting de 1000 gram groei per dier per dag gaan. Daarnaast zijn gezondheid, huisvesting, klimaat en voeding ook een belangrijke rol. Genoeg uitdagingen dus. Kanters kan je hierbij helpen. Door de vertering te optimaliseren halen dieren alle nutriënten uit hun voeding en halen ze een optimale groei.

Hoe herken je het

Alles uit je vleesvarkens halen.

Houd je je de groei op je bedrijf bij? Bij het leveren van de biggen en het uitladen van de varkens, kunnen de varkens gewogen worden op de laadklep. Dit geeft al veel inzicht in de groei van de varkens. Beter is om wekelijks de varkens te wegen om zo de groeicurve inzichtelijk te maken en verbeterpunten te ontdekken. Een hoge ziektedruk en vies drinkwater kunnen de groei onderuit halen.

Oorzaak/gevolg

Een verhoogde ziektedruk leidt tot een lage groei

Vervuilde waterleidingen kunnen zorgen voor smaakverandering van het water, dieren gaan minder drinken en krijgen bacteriën binnen via het drinkwater. Als ze door stress ook nog eens een verhoogde pH in de maag hebben, werkt de natuurlijke barrière niet goed meer. Bacteriën dringen door naar de darmen en zorgen daar voor ontstekingen. Het voer wordt niet goed verteerd.

Deze bacteriën in de bloedbaan zorgen voor zwakke varkens, minder voeropname en dus een lagere groei. Doordat de bacteriën zich via de mest verspreiden worden de andere varkens in de stal ook ziek. Dit kan snel zorgen voor een lage groei of voor een hoge afkeur in de slachterij.

Oplossing

Aangezuurd, schoon drinkwater verhoogt de groei

Kanters heeft een drinkwatersupplementen ontwikkeld voor schoon drinkwater en organische zuren mengsels aangevuld met mineralen. Onze gebufferde en ongebufferde organische zuren mengsels zorgen voor een goede zuurtegraad in de maag en  dus een goede vertering. Dit verhoogt de opname van voedingsstoffen en zorgt dus voor een goede groei die richting de 1000 gram per die per dag kan gaan.

Oplossingen op maat voor jou als varkenshouder

We komen graag langs om samen met jou te bepalen welk organisch zurenmengsel jij voor jouw varkens kunt gebruiken voor een optimale groei. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Productoplossingen voor uw uitdagingen

De oplossing voor een verhoogde groei

Kanters heeft voor iedere diersoort en stalomgeving producten ontwikkeld om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.