Het effect van Nutriforte Ca/P op de melkproductie van zeugen

Nieuwe veldproefresultaten met de Nutriforte Ca/P laten een verhoogde melkgift bij zeugen zien in de eerste week na werpen. In samenwerking met ‘De Heus Diervoeders’ is een melkscan uitgevoerd om de melkproductie van de zeug in kaart te brengen.

Nutriforte Ca/P

Nutriforte Ca/P is een product gebaseerd op een combinatie van calcium, fosfor, choline, magnesium  en natrium. Deze formulering van mineralen is toepasbaar voor drinkwater bij zeugen en kan toegediend worden drie dagen voor het werpen en drie dagen na het werpen. Kort voor het werpen stijgt de wateropname van zeugen, waar de voeropname daalt. Door het verstrekken van calcium en fosfor door het drinkwater kan de zeug extra calcium en fosfor opnemen en opslaan in de botten als reserve zowel tijdens het werpen als tijdens de melkgift. Magnesium is tevens betrokken bij het calcium metabolisme en zorgt voor een verhoogde opname van calcium en fosfor. Voldoende calcium is essentieel voor een goed geboorteproces en voldoende melkgift. Dit komt omdat calcium betrokken is bij het samentrekken van de baarmoederspieren en de spieren in de uier benodigd voor melkproductie.

Proefopzet

Het testbedrijf, gelegen in het zuiden van Nederland, maakt gebruik van een 4-weeks huisvestingssysteem met 100 zeugen per werpgroep, in totaal 5 werpgroepen, gehuisvest in een groepshuisvesting met lange trog.

Varkens, kanters, vleesvarkens, water, drinkwater,

De helft van 1 werkgroep heeft 3 dagen voor werpen en 3 dagen na werpen Nutriforte Ca/P toegediend gekregen via het drinkwater. De andere helft (50 zeugen) heeft geen product via het drinkwater gekregen. Vervolgens werden alle biggen gewogen op toom niveau op een leeftijd van circa 2 à 3 dagen, en nogmaals exact 7 dagen later. Het toomgewicht werd gecorrigeerd voor pariteit en geboortedatum om het geboortegewicht te bepalen.

Resultaten

Gedurende de eerste levensweek had de testgroep een groei in biggewicht van 97%, vergeleken met 86% in de controle groep. De gecorrigeerde toomgroei in de eerste levensweek van de testgroep was 17,29 kg en 15,05 kg voor de controlegroep (zie Figuur 1). 

Nutriforte Ca/P, Kanters, varkens

De tomen in de testgroep hadden een betere uniformiteit vergeleken met de controlegroep en hadden tevens een hogere groei in toomgewicht van 14,9%.

De resultaten van de testgroep en controlegroep werden vergeleken met de resultaten van een groep van gemiddeld presterende Nederlandse bedrijven en de daarvan 25% beste bedrijven in toomgroei (Figuur 2). In figuur 2 is te zien dat de controlegroep een lager gecorrigeerde groei heeft ten opzichte van het gemiddelde referentiegroep, terwijl de testgroep zelfs een hogere toomgroei heeft ten opzichte van de 25% bedrijven beste toomgroei.

Nutriforte Ca/P, Kanters, varkens

Extra melkgift

De melkgift van de zeug is uitgedrukt in de toename van groei van de biggen. Deze groei is hoger in de testgroep. Nutriforte Ca/P levert een positieve bijdrage aan de melkgift van de zeug, resulterend in een verhoogde lichaamsgroei van biggen. Dit effect kan toegeschreven worden aan de toevoeging van onder andere calcium, fosfor, magnesium en organische zuren. De mineralen ondersteunen het calcium metabolisme, welke betrokken is bij het proces van werpen, melkgift en botmetabolisme.

Deel dit item

Meer lezen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang altijd als eerste de nieuwste onderzoeken en tips.

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.