Rundvee

Klauwverzorging koeien: ondersteun de gezondheid van je dieren

Klauwproblemen komen op ieder bedrijf voor en zorgen voor een lagere melkgift doordat koeien niet goed naar het voerhek lopen of slecht opstaan. Je kunt ervoor kiezen om een koppelbehandeling toe te passen of een individuele behandeling. Voor beide problemen heeft Kanters een oplossing bedacht die vrij is van antibiotica, formaline en kopersulfaat.

Kanters, hoofgel, koeien, klauwproblemen, exolium
Uitdaging

Klauwproblemen kosten veel geld

Kreupelheid bij je koeien veroorzaakt grote schade. Deze schade is op te splitsen in directe economische schade (kosten voor de behandeling en het niet leveren van melk van zieke of behandelde koeien) en indirecte schade (lagere melkproductie, verminderde vruchtbaarheid en vervroegde afvoer). Deze schade kan variëren van 100 tot wel 300 euro of meer per kreupele koe. Verbetering van de klauwgezondheid kan je dus flink geld opleveren. Klauwverzorging van koeien draagt ook bij aan het dierenwelzijn en aan het arbeidsgemak op het bedrijf.

Hoe herken je het

Hoe herken je klauwproblemen?

Kreupelheid is het bekendste verschijnsel van klauwaandoeningen. Vaak ontstaat de kreupelheid met minder makkelijk bewegen. Koeien met slechte klauwen blijven meer liggen, laten zich dikwijls aan de kant zetten bij het voerhek of de drinkbak, verbruiken meer onderhoudsvoer en vertonen minder duidelijke tochtigheidssymptomen. Andere aanwijzingen zijn een schuifelende loop, het afwisselend belasten van de benen en een afwijkende stand van de klauwen. Soms komen klauwaandoeningen echter pas bij het bekappen aan het licht.

Oorzaak/gevolg

Infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen

Klauwaandoeningen zijn te onderscheiden in infectieuze en niet-infectieuze aandoeningen. Bij de infectieuze aandoeningen gaat het eigenlijk altijd om problemen met de huid. Hierbij spelen een verlaagde weerstand, het rantsoen en een verhoogde infectiedruk een rol. Bij de niet-infectieuze klauwaandoeningen spelen zaken zoals het rantsoen, de belasting, huisvesting en kwaliteit van de klauwen een rol.

Kreupelheid bij koeien heeft een negatief effect op de voeropname, melkgift, vruchtbaarheid, levensduur en het welzijn van de koeien. Dit zorgt voor veel extra werk en frustratie. Alleen met een consequente en gestructureerde aanpak krijg je grip op de klauwen van je koeien. Een goede controleronde is dus erg belangrijk.

Oplossing

Preventieve klauwverzorging koeien voorkomt problemen

Het preventief behandelen van je koeien voorkomt klauwproblemen. Hoefbaden zorgen dat de klauwen gezond blijven.

Kanters heeft het Exolium preventieprotocol ontwikkeld. Een stappenplan waarbij de klauwen van je koeien het hele jaar door verzorgd worden. Dit stappenplan omvat drie verschillende producten die je op verschillende momenten inzet. Met het volgen van dit plan kun je al snel 300 euro per koe besparen.

Kanters, hoofgel, koeien, klauwproblemen, exolium

Referenties

"Dankzij Aqua-clean van Kanters geef ik mijn dieren Hygiënisch schoon water. Hierdoor stijgt de wateropnamen wat de diergezondheid bevordert”
Klaas Timmer
Vleeskuikenhouder (110.000 vleeskuikens) te Meerkerk

Oplossingen op maat voor jou als rundveehouder

We komen graag langs om samen met jou te bepalen welke producten en techniek voor jouw dieren de oplossing zijn. Voor elke diersoort, leeftijd en stalomgeving heeft Kanters een geschikte oplossing. Meer informatie of direct een afspraak maken?
Producten voor jouw uitdagingen

De oplossing voor klauwverzorging koeien

Bij Kanters vind je voor iedere diersoort en stalomgeving producten om de gezondheid van je dieren te bevorderen. Klik hieronder voor meer informatie over de producten en download onze onderzoeksverslagen voor meer achtergrondinformatie over de inzet en werking.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website om bij Kanters te verifiëren welke producten in welk land toegestaan/te verkrijgen zijn. De gemaakte claims van de producten zijn niet in alle landen goedgekeurd.